Samen met een aantal andere bedrijven uit de omgeving van Winterswijk organiseren wij een demonstratie voor het vernietigen van het vanggewas na de maisteelt.

De demonstratie is op dinsdagmiddag 3 maart 2020 van 13.30 uur – 15.00 uur (inloop met koffie 13.15 uur) en wordt
gehouden: hoek Misterweg – Grote Veldweg (komende vanaf Winterswijk: 500 meter na
Obelink aan de rechterkant)

Zie onderstaande link voor meer informatie!

Demonstratie alternatieven glyfosaat maart 2020