Disclaimer

De vormgeving en inhoud van deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Toch kan de inhoud na verloop van tijd verouderd of niet langer van toepassing zijn. Agrowin aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen hiervan.

Niets van deze website mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Agrowin.

Koppelingen naar websites van derden worden aangeboden voor gebruikersgemak en betekenen niet dat Agrowin de inhoud van de gekoppelde sites goedkeurt of onderschrijft. Agrowin kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de gekoppelde sites of de links naar andere sites, die zich op de gekoppelde sites bevinden.

Agrowin BV 2012 – 2017, Alle rechten voorbehouden, © Copyright 2017.