Sport

Naast de verkoop en handel van gewasbeschermingsmiddelen, graszaden e.d. verzorgen we ook de begeleiding en advisering voor de openbaar groen / sport sector. Een nieuw onderdeel dat we sinds kort kunnen aanbieden is de advisering en een kwaliteitsbeoordeling van de natuurgrasvelden. Men moet dan denken aan de volgende punten:

  • Beoordeling kwaliteit sportvelden
  • Opstellen adviezen voor het onderhoud of probleem specifieke adviezen (plagen en ziekten)
  • Opstellen aanleg en renovatieadviezen
  • Bodemanalyse en bemestingsadviezen
  • Leveren meststoffen, graszaden en gewasbeschermingsmiddelen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze vestiging of met Gerwin Klein Wolterink

Gerwin Klein WolterinkVertegenwoordiger