Zaaigranen

Granen

Granen zijn een bedrijfszeker rustgewas. Ze passen goed in een bouwplan met gewasrotatie. Door het tijdige oogsten in juli/augustus is er na de teelt van granen nog voldoende tijd om een geslaagde groenbemester (ter beheersing van schadelijke aaltjes) of blijvend grasland in te zaaien. Agrowin is leverancier van diverse soorten zomer en winter zaaigranen. In ons leveringspakket hebben we de beste rassen van de Nederlandse rassenlijst geselecteerd. Ook hebben we contactien met Duitse veredelingsbedrijven zodat we ook Duitse rassen kunnen leveren. De rassen welke we leveren zijn geselecteerd op de beste ras eigenschappen en een hoog opbrengstpotentieel.

Klik hier voor de rassenlijsten van de granen.

Koolzaad

Ook voor de teelt en het zaaizaad van koolzaad kunt u bij Agrowin terecht. In Nederland is geen rassenlijst voor koolzaad meer aanwezig gezien het kleine areaal dat wordt geteeld. In Duistland wordt nog wel onderzoek gedaan en een rassenlijst opgesteld. Daarom hebben we rassen uit Duitsland geselecteerd voor de beste olie opbrengst per hectare.

Voor meer informatie neem contact op met een van onze vertegenwoordigers