Vloeibare meststoffen

Vloeibare meststoffen

In de landbouw wordt steeds vaker gebruik gemaakt van vloeibare meststoffen. In gras, graan, maar ook als rijenbemesting in maïs en vele andere akkerbouwgewassen zijn vloeibare meststoffen goed toe te passen. Agrowin heeft in het pakket o.a.:

Er zijn verschillende samenstellingen mogelijk. We leveren de meststoffen in multiboxen. Ook losse levering in opslag is mogelijk.

Bladmeststoffen

Doordat de bemestingsnormen steeds meer worden aangescherpt wordt juiste bemesting van uw gewassen steeds belangrijker. De laatste jaren komen we in het veld dan ook vaker gebreken tegen welke we voorheen niet zagen. Uw gewas behandelen met een bladmeststof kan de oplossing zijn. Een bladmeststof werkt snel en kan zo het gebrek verminderen/oplossen.

Er zijn veel verschillende soorten bladmeststoffen op de markt. Elk met een eigen specifieke werking. De specialisten in het veld kunnen de gebreken goed beoordelen en hieraan een goed advies koppelen.