Gras

Groeipartners

Weidemengsels

GP Perfect weidemengsels zijn samengesteld met de nieuwste toprassen van de Nederlandse rassenlijst. GP Perfect weidemengsels combineert de beste rassen van meerdere kwekers in één zak! De rassen zijn geselecteerd op kwaliteit en opbrengst. Naast een uitstekende roestresistentie van minimaal een 8 hebben alle mengsel een opbrengst die tot de hoogste van Nederland behoren. Vooral de combinatie van een roestresistentie van minimaal een 8, een zéér hoge opbrengst 1e & 2e snede en een hoge totaalopbrengst maken de GP Weidemengsels uniek. GP Perfect weidemengsels zijn zowel geschikt voor maaien als beweiden en staan dan ook garant voor:

 • Smakelijk gras
 • Hoge opbrengsten
 • Uitstekende roestresistenties
 • Zeer goede standvastigheid
 • Lange levensduur
 • Hoge stikstofefficiëntie

Diploïde mengsels:

 • PERFECT 3: opbrengsten, hoge roestresistentie, lange levensduur
 • PERFECT 4: uitermate geschikt voor zowel maaien als  beweiden
 • PERFECT 11: allround mengsel, vooral voor beweiden

Tetraploïde mengsels:

 • PERFECT Tetra: smakelijk, hoogste roestresistentie
 • PERFECT Tetra 4: Nog hogere opname door Timothee

GP Herkauwgras 

Herkauwgras bestaat uit gras met minder snel oplosbare suikers, een hoger NDF-gehalte, waardoor energie langzamer vrijkomt. Dit hoge gehalte aan ruwe vezels bevordert de matvorming in de pens. In de huidige melkveehouderij met de stijgende melkproductie is er veel energie nodig om de productie op peil te houden. Een nadeel van snel energierijk voer is de grote kans op pensverzuring. GP herkauwgras heeft een belangrijke invloed op het voorkomen van pensverzuring door de aanwezigheid van rietzwenkgras.

GP Maaien

Het maaimengsel GP maaien wordt geadviseerd voor percelen die enkel en alleen voor maaien gebruikt worden. Festulolium en Gekruist Raaigras staan garant voor zeer hoge opbrengsten vroeg in het voorjaar. Engels raaigras zorgt voor de juiste balans in opbrengst en kwaliteit en realiseert een sterke en dichte zode. GP Maaien heeft een minimale levensduur van 3 jaar.

GP Perfect Melk

Kwekers van grassen focussen zich de laatste jaren meer en meer op betere verteerbare rassen. Dit kan door een betere celwandverteerbaarheid of een hoger suikergehalte (of combinatie daarvan). Het resultaat is dat deze rassen een hogere voederwaarde hebben. Deze rassen worden samengevoegd in weidemengsel GP Perfect Melk. Dit geeft zeer smakelijk gras met een hoge verteerbaarheid met als resultaat de hoogste kg melk per hectare!

Klavers

Agrowin levert rode en witte klaversoorten van verschillende kwekers. Klaver wordt de laatste jaren steeds vaker toegevoegd bij nieuw in te zaaien grasland. De stikstofbindende bacteriën die samenwerken met de klaverplant zorgen voor natuurlijk stikstof (ammonium) in de bodem. Hiervan profiteert het gras. Klavers kunnen 150 tot 300 kg stikstof uit de lucht binden. Dit zorgt voor een verhoging van het eiwitgehalte in gras(kuil). Vraag naar de mogelijkheden bij een van onze adviseurs.

Kruidenrijk grasland

Om de (bodem)biodiversiteit te verhogen, diergezondheid te verbeteren, de bodem te verbeteren en droogte resistenter te maken kunnen kruiden worden toegevoegd aan een Perfect weidemengsel. Zo is het mogelijk om kruiden en klavers te combineren met grasrassen uit de top van de rassenlijst. Uit eigen (opbrengst)metingen weten we dat kruiden een positieve bijdrage leveren aan de droge stof opbrengst en het eiwitgehalte ten opzichte van enkel gras.  http://www.gpseeds.nl/kruidenmengsel/

Horsemax & Horsemaster

Graszaad voor de perfecte paardenwei. Dit zijn speciaal samengestelde mengsels voor het behoud van de zode en zorgt voor een goed grassenbestand. De rassen welke worden gebruikt zijn speciaal geselecteerd voor de behoeftes van uw paard.

Ook recreatiegrassen zijn een onderdeel van ons assortiment graszaad. Voor meer info kijk bij Groensector Hovenier of Sport.