Sorghum

Na tarwe, maïs, rijst en gerst is sorghum het 5e graangewas ter wereld. Het wordt vooral geteeld in warme en droge gebieden, wereldwijd. De meeste sorghum wordt verbouwd in de V.S. en Afrikaanse landen. In Afrika is het een belangrijk voedselgewas. Door een intensieve beworteling en een dikke waslaag op het blad (die de plant beschermt tegen extreme verdamping) kan het gewas goed tegen droogte. Sorghum wordt net als gras en granen beschouwd als een rustgewas in het bouwplan. Het gewas heeft minder stikstof nodig dan maïs. De plant lijkt wat op een maïsplant zonder kolf. Echter, de zaden (zetmeel) zitten net als bij granen in een pluim bovenin. Meerdere bladlagen en de eigenschap van sommige rassen om uit te stoelen zorgen voor een hoge opbrengst.

De voederwaarde van sorghum kan op papier (nog) niet mee met die van snijmaïs. Echter moet sorghum ook niet worden gezien als vervanger van snijmaïs. Sorghum is een gezond, structuurrijk ruwvoer dat als 3e gewas of rustgewas kan worden opgenomen in het bouwplan. In droge jaren (zoals 2018, 2019 en 2020) kun je beter een smakelijk en groengewas sorghum oogsten, dan verdroogde maïs zonder kolf. Als Agrowin hebben wij al ruime ervaring met meerdere rassen en proberen wij voorop te lopen met nieuwe ontwikkelingen in de sorghumteelt.

Onkruid bestrijding van sorghum moet niet worden vergeleken met die van snijmaïs. Een vooropkomst bespuiting is sterk aan te raden. In de teelt kan en mag er maar met een beperkt aantal herbiciden onkruid worden bestreden. Schoffelen is vaak een goede oplossing. In de teelthandleiding vindt u meer informatie.

Voor meer informatie neem contact op met een van onze adviseurs