Voederbieten

Voederbieten zijn terug van (bijna) weggeweest. De laatste jaren is de teelt van voederbieten sterk toegenomen. Dit komt door het hoge opbrengstpotentieel van voederbieten. Er is geen teelt waarbij een hogere KVEM-opbrengst per hectare kan worden behaald dan met voederbieten. Het is een smakelijke en gezonde vervanger van krachtvoeders. De teelt van voederbieten vraagt wel akkerbouwmatige aandacht! Het is voor veehouders verstandig om de teelt (deels) over te laten aan een akkerbouwer of gespecialiseerde loonwerker. Agrowin is leverancier van diverse soorten voederbieten. In ons leveringspakket hebben we de beste rassen van de Nederlandse rassenlijst geselecteerd. We leveren zaden van Limagrain, KWS, en DLF. Zie folder Limagrain. https://www.lgseeds.nl/media//w/h/whitepapervoederbieten2020_lr.pdf

De rassen welke wij leveren zijn geselecteerd op de beste ras eigenschappen, een hoog opbrengstpotentieel en de juiste resistenties.  Op zandgronden is vooral een goede resistentie tegen de bodemschimmel Rhizoctonia belangrijk.