Nieuws2017-05-12T10:33:47+02:00

Nieuws

Multi in uien

Door steeds meer proeven te doen krijgen wij meer bevestiging van de gedane proeven. Met als resultaat weerbaardere uien tegen fusarium door de inzet van Novaferm Multi. Novaferm multi is ontwikkelt om N, P en K vrij te maken vanuit de bodem d.m.v. bacteriën. Door opgedane kennis vanuit fabrikant en onze praktijkervaringen kunnen we concluderen dat Novaferm Multi bijdraagt aan een weerbaardere plant. Uit verschillende proeven de afgelopen jaren zijn de resultaten zeer bemoedigend.  

14 januari, 2022|

Maatregelen Coronavirus

Beste klanten en relaties, De verspreiding van het coronavirus gaat door en de richtlijnen van het RIVM zijn strikt. Ook wij zien ons nu helaas genoodzaakt om, ter bescherming van ons personeel en u als onze klant, de genomen maatregelen nog verder aan te scherpen. Bij deze willen wij u graag informeren over de genomen maatregelen om de verspreiding zo veel mogelijk te beperken en de continuïteit binnen ons bedrijf te waarborgen. Magazijn Goor en Winterswijk: U kunt per 24 maart 2020 alleen nog goederen op onze locatie afhalen nadat u een telefonische bestelling heeft geplaatst. De bestelde goederen worden [...]

23 maart, 2020|

Ervaringen met de producten van Agrosolution

Zoals bij u misschien bekend, is Agrowin sinds dit jaar importeur voor Nederland van de producten van Agrosolution. Agrosolution produceert en vermarkt diverse producten voor de land en tuinbouw. Het gaat om producten o.a. op het gebied van bladvoeding en biostimulanten. De interesse van Agrowin ligt met name op het vlak van de biostimulanten, want daar zien we de mogelijkheden om door de inzet van deze producten de gewassen weerbaarder te maken tegen allerlei parasieten. Doelstelling van Agrowin is altijd geweest, en zal dat ook blijven, om door middel van een goed onderbouwd  landbouwkundig advies, van meerwaarde te zijn voor [...]

16 december, 2019|

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Vanaf dit moment is het mogelijk u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Hierin kunt u aangeven of u de nieuwsbrief van veehouderij of van akkerbouw wilt ontvangen. De nieuwsbrief zal een aantal keer in het jaar uitkomen, onderaan de nieuwsbrief kunt u zich altijd weer uitschrijven.  

4 februari, 2019|

Drukregistratie, de eisen vanaf 2019

Per 1 januari 2020 moeten veldspuiten voorzien zijn van een drukregistratiesysteem. Daarbij geldt 2019 als overgangsjaar. Machines die gebruik maken van driftreducerende technieken of die 90% driftreducerende doppen hebben bij 3 bar, zijn vrijgesteld van de registratieplicht. Officieel antwoord van de minister laat op zich wachten. Al sinds 2015 wordt er gesproken over drukregistratie op veldspuiten. De registratie van de spuitdruk moet de controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) inzicht geven in het spuitwerk van de machine. Hiervoor moeten de gegevens minstens 1 uur bewaard blijven en moet de apparatuur ten minste eens per 10 seconden de druk registreren en opslaan. De [...]

14 januari, 2019|

Fijne Feestdagen!

Vanaf donderdag 20 december rond 11 uur zullen de vestigingen gesloten zijn tot maandag 7 januari 2019. Telefonisch zullen we wel bereikbaar zijn. Mochten er in de tussentijd dringende zaken zijn dan kunt u telefonisch contact opnemen met één van onze vestigingen.   Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2019!

20 december, 2018|

Uitnodiging Expertbijeenkomst Balkbrug

In het teeltseizoen 2018 heeft Agrowin haar medewerking verleend aan een maïsdemoveld. Op woensdag 12 december vindt er een avond plaats waar de eerste resultaten en ervaringen van dit jaar gepresenteerd worden.  U bent van harte uitgenodigd hier bij aanwezig te zijn. Voor informatie en opgave vindt u bijgaand de uitnodiging. Uitnodiging expertbijeenkomst demoveld 12 dec 2018

4 december, 2018|

Middelengebruik in grondwater-beschermingsgebieden

Wanneer uw percelen in een milieubeschermingsgebieden (waterwingebieden / grondwaterbescheringsgebieden / boringsvrijezones) liggen, moet u er rekening mee houden dat niet alle reguliere gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden. Dit is om de kwaliteit van het grondwater te beschermen. Als u niet weet of uw percelen in een milieubeschermingsgebied liggen kunt u op de onderstaande link klikken en inzoomen op uw percelen.  Door te kiezen voor kaart of luchtfoto, en de transparantie aan te passen worden de percelen makkelijk zichtbaar. Kaart milieubeschermingsgebieden: Gelderland: Milieubeschermingsgebieden Gelderland Overijssel: Milieubeschermingsgebieden Overijssel Drenthe: Milieubeschermingsgebieden Drenthe Als u wilt weten welke middelen niet toegelaten zijn binnen een milieubeschermingsgebied kunt [...]

9 juni, 2018|

SKL keuring op verdeelapparatuur met gewasbeschermingsmiddelen.

Vanaf 2018 is het verplicht om rijenspuiten, onkruidspuiten en granulaatstrooiers iedere zes jaar te laten keuren. Deze nieuwe verplichting is in 2017 ingegaan. De ondernemers en keuringsinstanties hebben 2017 gekregen als een overgangsjaar en zal het per 2018 verplicht zijn om deze spuitapparatuur te laten keuren door de keuringsinstanties. Het is van belang dat u de apparatuur voor dat het seizoen start te laten keuren bij uw keuringsinstantie. Wanneer u tijdens het seizoen gecontroleerd wordt en de apparatuur niet gekeurd is kunnen er sancties volgen. Hieronder een lijst met de machines die gekeurd moeten worden.  

21 februari, 2018|

Actua gras en mais

Gras De nieuwe brochure weidemengsels is uit. In deze brochure zijn de actuele samenstellingen opgenomen en is extra informatie te vinden over klavers en de Perfect-weidemengsels. De Perfect weidemengsels zijn samengesteld uit de hoogst gewaardeerde rassen van de Aanbevelende Rassenlijst 2018. De rassen voor de Perfect weidemengsels zijn geselecteerd op kwaliteit en opbrengst. Naast een uitstekende roestresistentie scoren de geselecteerde mengsels qua opbrengst het hoogst van alle mengsels in Nederland. Deze uitstekende combinatie maakt de Perfect weidemengsels de beste weidemengsels van Nederland. Weidemengsels brochure 2018 Mais -Mesurol FS Maisrassen 2018 Omdat de toelating van Mesurol FS eind dit jaar mogelijk [...]

21 februari, 2018|