Nieuws2017-05-12T10:33:47+00:00

Nieuws

Kennisbijeenkomsten in Aalten en Saasveld

Op 27 juni in Aalten en 2 juli in Saasveld houdt Agrowin i.s.m. verschillende partners haar jaarlijkse kennisbijeenkomsten in mais. Op beide dagen is er de mogelijkheid om naast het vergaren van kennis ook uw spuitlicenties verlengen. Via de volgende link vindt u de uitnodiging van de bijeenkomsten. Kennisbijeenkomst Aalten en Saasveld 2019 U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Spuitlicentie@Agrowin.nl

15 juni, 2019|

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Vanaf dit moment is het mogelijk u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Hierin kunt u aangeven of u de nieuwsbrief van veehouderij of van akkerbouw wilt ontvangen. De nieuwsbrief zal een aantal keer in het jaar uitkomen, onderaan de nieuwsbrief kunt u zich altijd weer uitschrijven.  

4 februari, 2019|

Kennisbijeenkomst Akkerbouw

Op woensdagmiddag 6 februari organiseert Agrowin in samenwerking met De Kruyf Aalten een kennisbijeenkomst rondom het thema Veiligheid en Techniek. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen; - Actuele zaken en onderzaai in mais door Agrowin. - Loofdoding d.m.v. looftrekken door De Kruyf Aalten. - Toepassen van spuit, granulaat en poedertechniek op pootmachines door De Kruyf Aalten en Agricult. - Driftreductie, keuring en drukregistratie door SKL. Voor meer informatie kunt u de uitnodiging hier bekijken. Uitnodiging akkerbouwbijeenkomst

22 januari, 2019|

Drukregistratie, de eisen vanaf 2019

Per 1 januari 2020 moeten veldspuiten voorzien zijn van een drukregistratiesysteem. Daarbij geldt 2019 als overgangsjaar. Machines die gebruik maken van driftreducerende technieken of die 90% driftreducerende doppen hebben bij 3 bar, zijn vrijgesteld van de registratieplicht. Officieel antwoord van de minister laat op zich wachten. Al sinds 2015 wordt er gesproken over drukregistratie op veldspuiten. De registratie van de spuitdruk moet de controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) inzicht geven in het spuitwerk van de machine. Hiervoor moeten de gegevens minstens 1 uur bewaard blijven en moet de apparatuur ten minste eens per 10 seconden de druk registreren en opslaan. De [...]

14 januari, 2019|

Kennisbijeenkomst Loonwerk en Akkerbouw 09-01-2019

Op woensdagavond 9 januari organiseert Agrowin in samenwerking met LMB Hoftijzer Aalten een kennisbijeenkomst rondom het thema Veiligheid en Techniek. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen; 1. Spuittechniek en drukregistratie i.s.m. Agrifac 2. Veiligheid bij gevaarlijke stoffen i.s.m. Houweling 3. Graslandonderhoud i.s.m. Vredo 4. Maximale maisopbrengst met de nieuwe nitraatwetgeving 5. Ecoploegen i.s.m. Lemken 6. Bodem in balans i.s.m. van Iperen Voor meer informatie kunt u de uitnodiging hier bekijken. Kennisbijeenkomst Agrowin - Hoftijzer 9 januari 2019

21 december, 2018|

Fijne Feestdagen!

Vanaf donderdag 20 december rond 11 uur zullen de vestigingen gesloten zijn tot maandag 7 januari 2019. Telefonisch zullen we wel bereikbaar zijn. Mochten er in de tussentijd dringende zaken zijn dan kunt u telefonisch contact opnemen met één van onze vestigingen.   Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2019!

20 december, 2018|

Uitnodiging Expertbijeenkomst Balkbrug

In het teeltseizoen 2018 heeft Agrowin haar medewerking verleend aan een maïsdemoveld. Op woensdag 12 december vindt er een avond plaats waar de eerste resultaten en ervaringen van dit jaar gepresenteerd worden.  U bent van harte uitgenodigd hier bij aanwezig te zijn. Voor informatie en opgave vindt u bijgaand de uitnodiging. Uitnodiging expertbijeenkomst demoveld 12 dec 2018

4 december, 2018|

Middelengebruik in grondwater-beschermingsgebieden

Wanneer uw percelen in een milieubeschermingsgebieden (waterwingebieden / grondwaterbescheringsgebieden / boringsvrijezones) liggen, moet u er rekening mee houden dat niet alle reguliere gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden. Dit is om de kwaliteit van het grondwater te beschermen. Als u niet weet of uw percelen in een milieubeschermingsgebied liggen kunt u op de onderstaande link klikken en inzoomen op uw percelen.  Door te kiezen voor kaart of luchtfoto, en de transparantie aan te passen worden de percelen makkelijk zichtbaar. Kaart milieubeschermingsgebieden: Gelderland: Milieubeschermingsgebieden Gelderland Overijssel: Milieubeschermingsgebieden Overijssel Drenthe: Milieubeschermingsgebieden Drenthe Als u wilt weten welke middelen niet toegelaten zijn binnen een milieubeschermingsgebied kunt [...]

9 juni, 2018|

SKL keuring op verdeelapparatuur met gewasbeschermingsmiddelen.

Vanaf 2018 is het verplicht om rijenspuiten, onkruidspuiten en granulaatstrooiers iedere zes jaar te laten keuren. Deze nieuwe verplichting is in 2017 ingegaan. De ondernemers en keuringsinstanties hebben 2017 gekregen als een overgangsjaar en zal het per 2018 verplicht zijn om deze spuitapparatuur te laten keuren door de keuringsinstanties. Het is van belang dat u de apparatuur voor dat het seizoen start te laten keuren bij uw keuringsinstantie. Wanneer u tijdens het seizoen gecontroleerd wordt en de apparatuur niet gekeurd is kunnen er sancties volgen. Hieronder een lijst met de machines die gekeurd moeten worden.  

21 februari, 2018|

Actua gras en mais

Gras De nieuwe brochure weidemengsels is uit. In deze brochure zijn de actuele samenstellingen opgenomen en is extra informatie te vinden over klavers en de Perfect-weidemengsels. De Perfect weidemengsels zijn samengesteld uit de hoogst gewaardeerde rassen van de Aanbevelende Rassenlijst 2018. De rassen voor de Perfect weidemengsels zijn geselecteerd op kwaliteit en opbrengst. Naast een uitstekende roestresistentie scoren de geselecteerde mengsels qua opbrengst het hoogst van alle mengsels in Nederland. Deze uitstekende combinatie maakt de Perfect weidemengsels de beste weidemengsels van Nederland. Weidemengsels brochure 2018 Mais -Mesurol FS Maisrassen 2018 Omdat de toelating van Mesurol FS eind dit jaar mogelijk [...]

21 februari, 2018|