Per 1 januari 2020 moeten veldspuiten voorzien zijn van een drukregistratiesysteem. Daarbij geldt 2019 als overgangsjaar. Machines die gebruik maken van driftreducerende technieken of die 90% driftreducerende doppen hebben bij 3 bar, zijn vrijgesteld van de registratieplicht. Officieel antwoord van de minister laat op zich wachten.

Al sinds 2015 wordt er gesproken over drukregistratie op veldspuiten. De registratie van de spuitdruk moet de controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) inzicht geven in het spuitwerk van de machine. Hiervoor moeten de gegevens minstens 1 uur bewaard blijven en moet de apparatuur ten minste eens per 10 seconden de druk registreren en opslaan.

De registratieplicht werd eerder nog van tafel geveegd, maar toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma heeft deze weer actueel gemaakt. In 2017 gaf zij 2 jaar uitstel. Per 1 januari 2019 moesten alle veldspuiten voorzien zijn van een systeem voor drukregistratie. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft nog geen Kamerbrief gestuurd. Wel hebben belangenbehartigers LTO Nederland, KAVB en Fedecom zich uitgesproken over de eisen. Ministeriële duidelijkheid komt naar verwachting begin 2019.

Eisen drukregistratie:

 • Drukregistratie bevat een druksensor die maximaal 0,1 bar afwijkt.
 • Meetbereik van 0 tot 10 bar.
 • Registratie van ten minste 1 uur na de bespuiting.
 • Ten minste 1 waarneming per 10 seconden.
 • Drukregistratie treedt automatisch in werking bij bespuiting en kan niet handmatig worden bediend.
 • Drukregistratie mag alleen plaatsvinden op moment van spuiten.
 • De gegevens moeten in het veld uitleesbaar zijn.
 • Voor conventionele spuiten met drifreductie bij 2 tot 3 bar

De systemen hoeven niet te worden gecertificeerd, maar wel wordt het systeem gekeurd tijdens de periodieke SKL-keuring van de veldspuit. Homburg bracht in 2017 als eerste fabrikant een ‘after market systeem’ op de markt voor drukregistratie: Spraylogger Pro (SLP). Naar eigen zeggen is het daarmee de enige aanbieder en verkoopt het al flink wat kastjes. Op nieuwe veldspuiten wordt de druk soms al in de spuitcomputer geregistreerd.

De belangenbehartigers LTO, KAVB (bloembollen) en NFO (fruitteelt) zijn vanaf het begin tegen de drukregistratie geweest. Volgens hun draagt de registratieplicht niets bij aan het reduceren van drift. Het pleitte daarom vanaf het begin om een uitzondering te maken als er driftreducerende maatregelen worden toegepast. Volgens berichten van onder andere Fedecom en LTO Nederland komt er nu een overgangsjaar.

Uitzonderingen
Wie zijn veldspuit met een sleepdoeksysteem als Wingssprayer of Wave van Dubex heeft uitgerust, hoeft zijn druk niet te registreren. Dat geldt ook wanneer met luchtondersteuning, zoals Hardi Twin Force, wordt gewerkt. Deze systemen mogen met ‘lage-driftreductiedoppen’ werken, waarvoor een aparte Drift Reducerende Technieken (DRT) lijst wordt bijgehouden. De standaard DRT-lijst is geactualiseerd waarbij veel bestaande doppen verdwijnen.

Voor luchtvloeistofdoppen zoals Airtec, Airject en HighTechAir (HTA) geldt geen specifieke uitzondering op de drukregistratieplicht. Zij moeten 2 drukloggers implementeren: 1 voor luchtdruk en 1 voor vloeistofdruk. Kan echter op 3 bar of meer worden gespoten met doppen van 90% reductie of meer, dan is de druklogger niet verplicht.

Een recente ontwikkeling is het plaatsen van doppen op 25 centimeter, zodat de boomhoogte kan worden verlaagd naar 30 centimeter. Ook deze oplossing komt in aanmerking voor de uitzonderingsregel op de registratieplicht. Het magnetiseren van de spuitvloeistof (MagGrow) heeft eveneens een uitzondering.

Wie met zijn huidige spuittechniek zonder druklogger wil spuiten, die kan kiezen voor een verdubbeling van de teeltvrije zone. Zo krijgt de ondernemer een ontheffing op de registratieplicht.

Techniek met ontheffing op drukregistratie:

 • Luchtondersteuning (Hardi Twin Force)
 • Sleepdoek (Dubex Wave of Wingssprayer)
 • Magnetiseren vloeistof (MagGrow)
 • Spuitdoppen met 90% driftreductie bij meer dan 3 bar
 • Verlaagde boomhoogte i.c.m. 25 cm dopafstand
 • Verdubbeling van teeltvrije zone

 

Bron: Boerenbusiness