Zoals bij u misschien bekend, is Agrowin sinds dit jaar importeur voor Nederland van de producten van Agrosolution. Agrosolution produceert en vermarkt diverse producten voor de land en tuinbouw. Het gaat om producten o.a. op het gebied van bladvoeding en biostimulanten. De interesse van Agrowin ligt met name op het vlak van de biostimulanten, want daar zien we de mogelijkheden om door de inzet van deze producten de gewassen weerbaarder te maken tegen allerlei parasieten.

Doelstelling van Agrowin is altijd geweest, en zal dat ook blijven, om door middel van een goed onderbouwd  landbouwkundig advies, van meerwaarde te zijn voor onze klanten. Deze meerwaarde zal zich moeten vertalen naar een hoog rendement, goede kwaliteit, en kwantiteit van het gewas, in een snel veranderende wereld van vandaag. Vanuit de maatschappij neemt de vraag toe naar landbouwproducten geproduceerd met een minimum aan gewasbeschermingsmiddelen ten gunste van bijvoorbeeld de milieudruk.

In 2019 is Agrowin begonnen met het testen van de verschillende producten uit de Novaferm lijn, van Agrosolution. Het gaat om bacteriële preparaten, die de plant weerbaarder maakt voor bijvoorbeeld bodeminsecten, bladschimmels en bladinsecten. (Novaferm Multi is inmiddels SKAL gecertificeerd, en daarom ook toepasbaar en interessant voor de biologische teelt) Veel praktijkproeven zijn aangelegd voor de diverse problemen. We hebben veel ervaring opgedaan als het gaat om het anders denken en benaderen van plantcare in vergelijking met het verleden. Het gaat dan bijvoorbeeld om tijdstippen van toepassingen, en de verschillende ontwikkelingsstadia van de plant.

2019 heeft ons veel waardevolle informatie gebracht. We zien naast teleurstellingen ook veel positieve dingen in onze proeven van o.a. aardappelen, uien en grasland, waarmee we zeker verder kunnen, en zullen gaan.

In ons vak zeggen we altijd 1 jaar proeven doen is niet voldoende, dus gaan we door op deze weg. We houden u op de hoogte.

Mocht uw nieuwsgierigheid gewekt zijn, of hebt u vragen bel dan met één van onze vestigingen of vertegenwoordigers.