Wanneer uw percelen in een milieubeschermingsgebieden (waterwingebieden / grondwaterbescheringsgebieden / boringsvrijezones) liggen, moet u er rekening mee houden dat niet alle reguliere gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden. Dit is om de kwaliteit van het grondwater te beschermen.

Als u niet weet of uw percelen in een milieubeschermingsgebied liggen kunt u op de onderstaande link klikken en inzoomen op uw percelen.  Door te kiezen voor kaart of luchtfoto, en de transparantie aan te passen worden de percelen makkelijk zichtbaar.

Kaart milieubeschermingsgebieden:

Gelderland: Milieubeschermingsgebieden Gelderland

Overijssel: Milieubeschermingsgebieden Overijssel

Drenthe: Milieubeschermingsgebieden Drenthe

Als u wilt weten welke middelen niet toegelaten zijn binnen een milieubeschermingsgebied kunt u op de site van het CTBG (Toelatingen) kijken naar de toelating van de te gebruiken middelen. Of informeer bij uw adviseur naar een passend advies in grondwaterbeschermingsgebieden.