In het teeltseizoen 2018 heeft Agrowin haar medewerking verleend aan een maïsdemoveld. Op woensdag 12 december vindt er een avond plaats waar de eerste resultaten en ervaringen van dit jaar gepresenteerd worden.  U bent van harte uitgenodigd hier bij aanwezig te zijn. Voor informatie en opgave vindt u bijgaand de uitnodiging.

Uitnodiging expertbijeenkomst demoveld 12 dec 2018