Wijziging activiteitenbesluit driftreductie.

Om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te voorkomen zijn verplichtingen zoals teeltvrije zones en gebruik van driftarme spuittechnieken wettelijk vastgelegd in het Activiteitenbesluit. In dit besluit worden in 2017 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Ook ten aanzien van de teeltvrije […]