Om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te voorkomen zijn verplichtingen zoals teeltvrije zones en gebruik van driftarme spuittechnieken wettelijk vastgelegd in het Activiteitenbesluit. In dit besluit worden in 2017 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Ook ten aanzien van de teeltvrije zones en het verplicht gebruik van driftreducerende technieken verandert er het een en ander. Hieronder de belangrijkste wijzigingen. Naar verwachting gaan de nieuwe verplichtingen in de zomer van 2017 in; de exacte datum is nog niet bekend.

Driftreducerende technieken

VeldspuitBelangrijkste wijziging is dat op het hele perceel minimaal 75% driftreductie verplicht wordt. Daarbij maakt het niet uit of het perceel wel of niet aan oppervlaktewater grenst. Tot nu toe waren algemene driftreducerende maatregelen beperkt tot de eerste 14 meter aangrenzend aan oppervlaktewater.

Net als nu al het geval is, geldt straks in sommige gevallen een hogere drifreductie eis, bijvoorbeeld bij bepaalde teeltvrije zones (zie hieronder) of bepaalde middelen (check altijd het etiket!). Ook verplichtingen ten aanzien van kantdoppen, spuitboomhoogte en windsnelheid blijven gelijk.

Driftreducerende spuittechnieken (inclusief doppen) gaan straks ingedeeld worden in zogenoemde driftreductieklassen (50%, 75%, 90% en 95%). Parallel hieraan worden eisen ten aanzien van driftreductie niet meer gespecificeerd naar techniek, maar naar driftreductieklasse. Hiermee worden de eisen overzichtelijker, en is het aan de teler zelf om te bepalen welke (combinaties van) toegestane technieken hij gebruikt.

 

Teeltvrije zone

Op percelen grenzend aan oppervlaktewater is een teeltvrije zone verplicht. Veranderingen hierin staan in onderstaande tabel samengevat. N.b. tenzij anders vermeld geldt voor het hele perceel de verplichting van (minimaal) 75% driftreductie!

Drukregistratie is uitgesteld tot 1 januari 2019. De overheid heeft de betrokken partijen opgeroepen om vóór eind 2017 met een alternatief voorstel te komen om spuiten met te hoge druk – en daarmee het risico op emissie – in de toekomst tegen te gaan. Op basis van dit voorstel wordt bezien of, en in welke vorm, drukregistratie vanaf dan alsnog verplicht wordt.

Bron: LTO Noord