Nieuws2017-05-12T10:33:47+02:00

Nieuws

Kennisbijeenkomst Loonwerk en Akkerbouw 09-01-2019

Op woensdagavond 9 januari organiseert Agrowin in samenwerking met LMB Hoftijzer Aalten een kennisbijeenkomst rondom het thema Veiligheid en Techniek. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen; 1. Spuittechniek en drukregistratie i.s.m. Agrifac 2. Veiligheid bij gevaarlijke stoffen i.s.m. Houweling 3. Graslandonderhoud i.s.m. Vredo 4. Maximale maisopbrengst met de nieuwe nitraatwetgeving 5. Ecoploegen i.s.m. Lemken 6. Bodem in balans i.s.m. van Iperen Voor meer informatie kunt u de uitnodiging hier bekijken. Kennisbijeenkomst Agrowin - Hoftijzer 9 januari 2019

21 december, 2018|

Fijne Feestdagen!

Vanaf donderdag 20 december rond 11 uur zullen de vestigingen gesloten zijn tot maandag 7 januari 2019. Telefonisch zullen we wel bereikbaar zijn. Mochten er in de tussentijd dringende zaken zijn dan kunt u telefonisch contact opnemen met één van onze vestigingen.   Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2019!

20 december, 2018|

Uitnodiging Expertbijeenkomst Balkbrug

In het teeltseizoen 2018 heeft Agrowin haar medewerking verleend aan een maïsdemoveld. Op woensdag 12 december vindt er een avond plaats waar de eerste resultaten en ervaringen van dit jaar gepresenteerd worden.  U bent van harte uitgenodigd hier bij aanwezig te zijn. Voor informatie en opgave vindt u bijgaand de uitnodiging. Uitnodiging expertbijeenkomst demoveld 12 dec 2018

4 december, 2018|

Middelengebruik in grondwater-beschermingsgebieden

Wanneer uw percelen in een milieubeschermingsgebieden (waterwingebieden / grondwaterbescheringsgebieden / boringsvrijezones) liggen, moet u er rekening mee houden dat niet alle reguliere gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden. Dit is om de kwaliteit van het grondwater te beschermen. Als u niet weet of uw percelen in een milieubeschermingsgebied liggen kunt u op de onderstaande link klikken en inzoomen op uw percelen.  Door te kiezen voor kaart of luchtfoto, en de transparantie aan te passen worden de percelen makkelijk zichtbaar. Kaart milieubeschermingsgebieden: Gelderland: Milieubeschermingsgebieden Gelderland Overijssel: Milieubeschermingsgebieden Overijssel Drenthe: Milieubeschermingsgebieden Drenthe Als u wilt weten welke middelen niet toegelaten zijn binnen een milieubeschermingsgebied kunt [...]

9 juni, 2018|

SKL keuring op verdeelapparatuur met gewasbeschermingsmiddelen.

Vanaf 2018 is het verplicht om rijenspuiten, onkruidspuiten en granulaatstrooiers iedere zes jaar te laten keuren. Deze nieuwe verplichting is in 2017 ingegaan. De ondernemers en keuringsinstanties hebben 2017 gekregen als een overgangsjaar en zal het per 2018 verplicht zijn om deze spuitapparatuur te laten keuren door de keuringsinstanties. Het is van belang dat u de apparatuur voor dat het seizoen start te laten keuren bij uw keuringsinstantie. Wanneer u tijdens het seizoen gecontroleerd wordt en de apparatuur niet gekeurd is kunnen er sancties volgen. Hieronder een lijst met de machines die gekeurd moeten worden.  

21 februari, 2018|

Actua gras en mais

Gras De nieuwe brochure weidemengsels is uit. In deze brochure zijn de actuele samenstellingen opgenomen en is extra informatie te vinden over klavers en de Perfect-weidemengsels. De Perfect weidemengsels zijn samengesteld uit de hoogst gewaardeerde rassen van de Aanbevelende Rassenlijst 2018. De rassen voor de Perfect weidemengsels zijn geselecteerd op kwaliteit en opbrengst. Naast een uitstekende roestresistentie scoren de geselecteerde mengsels qua opbrengst het hoogst van alle mengsels in Nederland. Deze uitstekende combinatie maakt de Perfect weidemengsels de beste weidemengsels van Nederland. Weidemengsels brochure 2018 Mais -Mesurol FS Maisrassen 2018 Omdat de toelating van Mesurol FS eind dit jaar mogelijk [...]

21 februari, 2018|

Bezem door de middelenkast

Tot en met 28 februari 2018 kunt u nog mee doen aan de actie ‘Bezem door de middelenkast’. Door aan deze actie mee te doen kunt u gebruik maken om (resten van) oude middelen die niet meer zijn toegelaten gratis en zonder gevolgen in te leveren. Dit kunt u doen door hier te klikken en u aan te melden. Hierin kunt u ook aangeven door welke leverancier u bezocht wil worden. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland en het Waterschap Rijn en IJssel.  De actie wordt uitgevoerd door het CLM in samenwerking met provincie en gewasbeschermingsleveranciers. Wanneer [...]

4 januari, 2018|

Wijziging activiteitenbesluit driftreductie.

Om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te voorkomen zijn verplichtingen zoals teeltvrije zones en gebruik van driftarme spuittechnieken wettelijk vastgelegd in het Activiteitenbesluit. In dit besluit worden in 2017 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Ook ten aanzien van de teeltvrije zones en het verplicht gebruik van driftreducerende technieken verandert er het een en ander. Hieronder de belangrijkste wijzigingen. Naar verwachting gaan de nieuwe verplichtingen in de zomer van 2017 in; de exacte datum is nog niet bekend. Driftreducerende technieken Belangrijkste wijziging is dat op het hele perceel minimaal 75% driftreductie verplicht wordt. Daarbij maakt het niet uit of het perceel [...]

1 maart, 2017|

Agrowin levert SKAL producten

Agrowin heeft sinds februari de mogelijkheid om SKAL gecertificeerde producten te leveren aan de eindgebruiker. Sinds 3 februari is GroeiPartners (onze partner) SKAL gecertificeerd. Dit houdt in dat wij nu officieel EKO zaaizaden kunnen doorverkopen aan onze klanten die tevens SKAL gecertificeerd zijn. Deze klanten voldoen dan aan de eisen die SKAL stelt, dat zij hun grondstoffen / producten kopen bij SKAL gecertificeerde bedrijven. In deze lijst kunt u onze SKAL gecertificeerde producten vinden die wij kunnen leveren. Hiermee hopen wij u een passende service aan te bieden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw adviseur van Agrowin.

28 februari, 2017|

Meer spuitapparatuur valt onder keuringsplicht

Spuitapparatuur zoals rijenspuiten, onkruidspuiten en granulaatstrooiers vallen straks ook onder de keuringsplicht. Het ministerie van Economische Zaken heeft onlangs een bericht gepubliceerd over de keuringsverplichting van andere spuitapparatuur. Hieronder vallen rijenspuiten, onkruidspuiten en granulaatstrooiers die vanaf 2018 iedere zes jaar verplicht gekeurd moeten worden. De spuitapparatuur die al keuring plichtig was blijft voor de drie jarige keuring staan. Deze nieuwe verplichting is per direct ingegaan. Om de ondernemers en keuringsinstanties de tijd te geven is 2017 een overgangsjaar en zal het per 2018 verplicht zijn om deze spuitapparatuur te laten keuren door de keuringsinstanties. De oorspronkelijke eisen waren vast gelegd [...]

20 januari, 2017|